Αστάρι Μετάλλων

Αστάρι Μετάλλων

Kαλέστε μας στο 24210 48687 για να σας δώσουμε προσφορά ή στείλτε μας email στο info@mastorevein.gr

Γενικά χαρακτηριστικά

Το ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ είναι υψηλής ποιότητας ταχυστέγνωτο υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες. Δουλεύεται μαλακά, έχει μεγάλη πρόσφυση και καλυπτικότητα και τρίβεται εύκολα. Διατίθεται σε λευκό και γκρί-καφέ.

Προετοιμασία Επιφάνειας

• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής
υλικά, σκουριές, λάδια, σκόνες και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο
• Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα
δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται
όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την
προστασία της αναπνοής.

Εφαρμογή

• Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό, προσθέστε έως 10% ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
• Για εφαρμογή με πιστόλι προσθέστε έως 30% ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ στο ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Λευκό
και έως 10% στο ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Γκρι/Καφέ.
• Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε ένα ή δυο χέρια ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

Καθαρισμός εργαλείων

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους
Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom.

TOP

X