DS-244 Power Mortar Resin

DS-244 Power Mortar Resin

Kαλέστε μας στο 24210 48687 για να σας δώσουμε προσφορά ή στείλτε μας email στο info@mastorevein.gr

Γενικά χαρακτηριστικά

Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Περιέχει μεταλλικά σφαιρίδια, συνθετικές ρητίνες, ειδικά πρόσμικτα και πυριτική παιπάλη. Έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, δεν συρρικνώνεται και είναι ιδιαίτερα θιξοτροπικό, με άριστη εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες, ακόμη και σε οροφές από σκυρόδεμα, χωρίς να απαιτείται η χρήση καλουπιών. Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια στοιχείων σκυροδέματος. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.

Εφαρμογές

Το DS-244 POWER MORTAR RESIN εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες, ακόμη και σε οροφές από σκυρόδεμα, χωρίς να απαιτείται η χρήση καλουπιών. Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια στοιχείων σκυροδέματος.

Προετοιμασία επιφάνειας
Οι επιφάνειες όπου θα εφαρμοστεί πρέπει να απαλλαχθούν από τυχόν  λάδια, σαθρά σημεία, να είναι σταθερές και να έχει προηγηθεί διαβροχή χωρίς λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου 25kg σε καθαρό δοχείο με 4,0-4,25lt νερό (0,80-0,85lt προς 5kg) και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών με το κατάλληλο εξάρτημα, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής σφικτή πάστα χωρίς σβώλους. Το υλικό εφαρμόζεται ‘πατητά’ με μυστρί ή εκτόξευση, σε πάχος έως 6cm ανά στρώση.
Όπου κρίνεται απαραίτητο εφαρμόζεται και δεύτερη στρώση πριν ολοκληρωθεί η ωρίμανση της προηγούμενης
(εντός 4-5 ωρών) στους 20˚C. Σε άλλη περίπτωση πρέπει να αγριεύεται με μηχανικό τρόπο η προηγούμενη.

Καθαρισμός 
Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο καθαρισμός γίνεται
μόνο με μηχανικά μέσα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Σε οξειδωμένο οπλισμό αφαιρέστε τη σκουριά με RUST REMOVER και εφαρμόστε αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδή προστασία οπλισμού RUST FREE POWDER της DUROSTICK.
• Ο χρόνος πήξης αυξάνεται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και μειώνεται όταν είναι υψηλότερη.
• Μην προσθέτετε νερό εφόσον το μείγμα έχει αρχίσει να πήζει
• Προστατεύστε την τελική επιφάνεια με υγρές λινάτσες ή περιοδική διαβροχή για τις επόμενες 48 ώρες
(ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες)
• Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

TOP

X