Ultra Mix

Ultra Mix

Kαλέστε μας στο 24210 48687 για να σας δώσουμε προσφορά ή στείλτε μας email στο info@mastorevein.gr

Γενικά χαρακτηριστικά

Σοβάς τελικής στρώσης, με βάση το τσιμέντο, ινοπλισμένος και τροποποιημένος με ειδικά πολυμερή, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες όπως  2ο χέρι σοβά, σκυρόδεμα (fair-face), τσιμεντομπλόκς, ελαφρότουβλα κ.α.

Προετοιμασία Επιφάνειας

Πριν την εφαρμογή του σοβά, οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη,
λάδια καλουπιών, υπολείμματα άλλων οικοδομικών υλικών, κλπ. Ρωγμές ή βαθουλώματα στις
επιφάνειες, πρέπει αρχικά να επιδιορθώνονται και να αφήνονται να ωριμάσουν. Τα υποστρώματα
πρέπει να διαβρέχονται, αλλά ακολούθως η επιφάνεια τους να αφήνεται να στεγνώσει, ώστε να μην
επηρεαστεί αρνητικά η πρόσφυση του προϊόντος.

Ανάμειξη

Πριν την προετοιμασία του μείγματος, βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία και τα δοχεία που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για την ανάμειξη είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνη, και υπολείμματα
προηγούμενων αναμείξεων ή/και άλλων οικοδομικών υλικών, κλπ., ώστε να μην επηρεάσουν
αρνητικά το χρόνο πήξης και τις μηχανικές αντοχές του μείγματος.
Ανάλογα και με την επιθυμητή εργασιμότητα, αναμείξετε 8-8,5L καθαρού νερού με κάθε 25kg (1 σακί) ULTRA-MIX.
Η ανάμειξη γίνεται με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές ή άλλο παρόμοιο μέσο μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο. Αναμείξτε για τουλάχιστον 3 λεπτά ή μέχρι να επιτευχθεί ένα λείο, κατάλληλης συνεκτικότητας ομοιογενές μείγμα, χωρίς σβώλους. Αφήνετε το μείγμα να ‘’ωριμάσει’’ για 10 λεπτά περίπου και ανακατεύετε ξανά. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο στο δοχείο ανάμειξης για τουλάχιστον 3 ώρες , αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν να ανακατεύεται τακτικά ώστε να ’’μαλακώνει’’, χωρίς όμως να προστίθεται επιπλέον νερό. Σε περίπτωση που το μείγμα αρχίζει να πήζει χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, τότε να απορρίπτεται. Σε καμία περίπτωση μην προσθέσετε επιπλέον νερό για σκοπούς ανάμειξης και επαναχρησιμοποίησης.

Εφαρμογή

Το ULTRA-MIX εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, πάχους ενός χιλιοστού (1mm) περίπου η καθεμιά. Η πρώτη στρώση θα γεμίσει τρύπες και ανωμαλίες του υποστρώματος, ενώ οι υπόλοιπες θα προσδώσουν πάχος στην επιφάνεια. Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2-3mm. Κάθε στρώση εφαρμόζεται αφού τραβήξει η προηγούμενη. Η τελική επιφάνεια μπορεί να γίνει ‘’τριφτή’’ (με τριβίδι ή σφουγγάρι) ή ‘’γυαλιστερή’’ (με ορθογώνια
μεταλλική μύστρα). Αφότου έχουν περάσει 24 ώρες μετά την εφαρμογή του υλικού, η τελική επιφάνεια θα πρέπει να
ραντίζεται για περίπου 2-3 μέρες, ιδιαίτερα σε ζεστό καιρό με έντονη εξάτμιση.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Ιδανικά, το ULTRA-MIX αφήνεται να ωριμάσει για 2-3 εβδομάδες πριν από οποιαδήποτε διακόσμηση. Σε περίπτωση εμφάνισης αλάτων στην επιφάνεια του υποστρώματος, αυτά αφαιρούνται με σκληρή βούρτσα πριν την διακόσμηση. Συστήνεται όπως, πριν την τελική διακόσμηση, να εφαρμοστεί στην επιφάνεια μία στρώση ECOPRIMER της Πελέτικο ή PROMAR® ΜASONRY CONDITIONER της Sherwin-Williams® (βλ. σημείωση 1), για αστάρωμα.
Η διακόσμηση της επιφάνειας μπορεί να γίνει με πλαστικές βαφές (εμάλσιον), ελαιοχρώματα, ακρυλικές βαφές κλπ (όλα διαθέσιμα από την ΠΕΛΕΤΙΚΟ). Για αναλυτικές πληροφορίες των πιο πάνω προϊόντων, αποταθείτε στα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών.

Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που έχουν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, με άφθονο καθαρό νερό. Νωπό κονίαμα πρέπει να απομακρύνεται με τη χρήση νερού, αλλά για σκληρυμένο υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Χρησιμοποιείστε μόνο φρέσκο, καθαρό νερό, τόσο για την ανάμειξη, όσο και για τον καθαρισμό
των εργαλείων.
• Αποφύγετε τη χρήση υλικού που βρίσκεται σε ανοιγμένους σάκους για μεγάλη χρονική περίοδο,
όπου πιθανό να περιέχει συσσώματα ή άλλες προσμείξεις.
• Κονίαμα που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να αραιώνεται ξανά με επιπλέον νερό ή νωπό
κονίαμα, ώστε να μαλακώνει και να βελτιωθεί η εργασιμότητα του.
• Μην προσθέτετε στο προϊόν τσιμέντο, γύψο, άμμο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα
επηρεάσουν αρνητικά τις ιδιότητες του.
• Αποφύγετε την εφαρμογή του υλικού σε σημεία με ακραίες καιρικές συνθήκες (έντονο άνεμο,
απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία κλπ).

TOP

X