Uniplast

Uniplast

Kαλέστε μας στο 24210 48687 για να σας δώσουμε προσφορά ή στείλτε μας email στο info@mastorevein.gr

Γενικά χαρακτηριστικά

Κατάλληλο για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών πάνω σε σκυρόδεμα, τούβλα και σοβατισμένες επιφάνειες ως επίσης και σαν βασικό ενισχυτικό επίχρισμα λεπτής στρώσης, σε συνδυασμό με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, πάνω σε μονωτικές πλάκες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν επίχρισμα πάνω σε υφιστάμενη μονωτική πλάκα σε δοκάρια και κολόνες ως επίσης και σε σοβάτισμα επιφανειών λείου εμφανούς μπετόν (fair-face) και σπρίτς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά και εξωτερικά. 

Προετοιμασία Επιφάνειας

Πριν την εφαρμογή του μείγματος, οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη,
λάδια καλουπιών, υπολείμματα άλλων οικοδομικών υλικών, κλπ. Ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες
πρέπει να διαβρέχονται ή να ασταρώνονται πριν την εφαρμογή του υλικού.
Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να καθαρίζονται διεξοδικά από σκόνη ή άλλες ακαθαρσίες και να
στερεώνονται περιοδικά με βύσματα. Παλαιοί σοβάδες και επιχρίσματα πρέπει να είναι συμπαγή και
σταθερά, απαλλαγμένα από αποσαθρωμένες επιφάνειες και να εξετάζονται προηγουμένως για την
πρόσφυση τους στο υλικό.

Ανάμειξη

Πριν την προετοιμασία του μείγματος, βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία και τα δοχεία που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για την ανάμειξη είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνη, και υπολείμματα προηγούμενων αναμείξεων ή/και άλλων οικοδομικών υλικών, κλπ, ώστε να μην επηρεάσουν αρνητικά το χρόνο πήξης και τις μηχανικές αντοχές του μείγματος.
Αναμείξετε 7,5-8,5L καθαρού νερού με κάθε 25kg (1 σακί) UNIPLAST ανάλογα και με την επιθυμητή εργασιμότητα.
Η ανάμειξη γίνεται με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές, μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές
μείγμα, χωρίς σβώλους. Αφήνετε το μείγμα να ‘’ωριμάσει’’ για 10 λεπτά περίπου και ανακατεύετε
ξανά.
Το μείγμα παραμένει εργάσιμο στο δοχείο ανάμειξης για τουλάχιστον 2 ώρες στους 23°C. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν να ανακατεύεται τακτικά ώστε να ’’μαλακώνει’’, χωρίς όμως να προστίθεται επιπλέον νερό. Σε περίπτωση που το μείγμα αρχίζει να πήζει χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, τότε να απορρίπτεται. Σε καμία περίπτωση μην προσθέσετε επιπλέον νερό για σκοπούς ανάμειξης και επαναχρησιμοποίησης.

Εφαρμογή

Εφαρμογή μονωτικών πλακών σε τοιχοποιία
Για εφαρμογή σε τοιχοποιίες, το υλικό τοποθετείται με μυστρί στο περίγραμμα της μονωτικής πλάκας και σε ενδιάμεσα σημεία. Η 1η σειρά πλακών τοποθετείται με αλφάδι, με βάση τον οδηγό εκκίνησης, ενώ οι επόμενες επικολλώνται πάντοτε διασταυρώνοντας τους αρμούς (σταυρωτά) και ελέγχοντας την επιπεδότητα τους.
Εφαρμογή μονωτικών πλακών σε σοβατισμένες επιφάνειες
Για εφαρμογή σε σοβατισμένες επιφάνειες, το υλικό τοποθετείται σε όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας σε λεπτή στρώση με οδοντωτή σπάτουλα και απομακρύνεται η περίσσεια του υλικού.
Ακολούθως επικολλάται η μονωτική πλάκα (με προσοχή ώστε να μην μένει κενό μεταξύ τους). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επικόλλησης, τυχόν διαρροές στις επιφάνειες των πλακών πρέπει να εξομαλύνονται με τριβίδι, για επίτευξη τέλειας επιπεδοποίησης.
Το UNIPLAST εφαρμόζεται στην επιφάνεια της μονωτικής πλάκας 24 ώρες μετά την τοποθέτηση τους. Απλώνεται με οδοντωτή σπάτουλα και αμέσως τοποθετείται το αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα. Με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, πιέζεται ελαφρά ώστε να εγκλωβισθεί πλήρως στη μάζα του υλικού. Τα σημεία αλληλοεπικάλυψης των πλεγμάτων πρέπει να καλύπτονται μεταξύ τους κατά 10cm τουλάχιστον. Στις γωνίες των παραθύρων και των πόρτων, τοποθετούνται επιπλέον κομμάτια πλέγματος, διαστάσεων 30x50cm για επιπλέον ενίσχυση

Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που έχουν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, με άφθονο καθαρό νερό. Νωπό κονίαμα πρέπει να απομακρύνεται με τη χρήση νερού, αλλά για σκληρυμένο υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Χρησιμοποιείστε μόνο φρέσκο, καθαρό νερό, τόσο για την ανάμειξη, όσο και για τον καθαρισμό
των εργαλείων.
• Αποφύγετε τη χρήση υλικού που βρίσκεται σε ανοιγμένους σάκους για μεγάλη χρονική περίοδο,
όπου πιθανό να περιέχει συσσώματα ή άλλες προσμείξεις.
• Κονίαμα που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να αραιώνεται ξανά με επιπλέον νερό ή νωπό
κονίαμα, ώστε να μαλακώνει και να βελτιωθεί η εργασιμότητα του.
• Μην προσθέτετε στο προϊόν τσιμέντο, γύψο, άμμο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα
επηρεάσουν αρνητικά τις ιδιότητες του.
• Αποφύγετε την εφαρμογή του υλικού σε σημεία με ακραίες καιρικές συνθήκες (έντονο άνεμο,
απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία κλπ).

TOP

X